O firmě 

Historie společnosti

Tlač - + Poslať priateľovi

Stejně jako byl ve Francii v roce 1853 položen základ skupiny Lesaffre, byla ve stejném roce zahájena i výroba droždí v Olomouci. O mnoho let dříve, než započala provoz drožďárna v Olomouci – Hodolanech (současné sídlo společnosti Lesaffre Česko), vyráběly droždí v tomto kraji už dvě továrny, obě s dlouholetou tradicí – drožďárna v Hejčíně a drožďárna v Pavlovičkách (dříve Pavlovice u Olomouce).

Základy výroby droždí v Olomouci byly tudíž položeny již v období Rakouska–Uherska. První drožďárna v Hejčíně u Olomouce byla založena v roce 1853 bratry Abrahamem a Heřmanem Mayi. Drožďárna byla přistavena k lihovaru, který byl otevřen o 2 roky dříve. Později byl postaven i cukrovar s rafinerií cukru, a tak vznikla firma s názvem „Hatscheiner Zucker-, Spiritus- und Presshefenfabrik der Brüder A.&H. May“, která patřila mezi nejvýznamnější potravinářské závody na střední Moravě. Rodina Mayů vyráběla droždí v Olomouci Hejčíně až do r. 1939, kdy po obsazení Československa prohlásili Němci Hejčínský cukrovar, lihovar a drožďárnu za židovský majetek, a ten byl zkonfiskován.

Druhá významná drožďárna byla téměř ve stejném období v roce 1854 založena v Pavlovicích u Olomouce Salomonem Singrem a Leopoldem Hamburgrem. V roce 1922 byl na návrh koncesionářů firmy závod zakcionován pod názvem „Akciová drožďárna a lihovar v Olomouci“, kteří byli k tomuto kroku vedeni snahou cukrovarů získat vlastní podnik, ve kterém by mohly zpracovávat vedlejší produkt – melasu. O deset let později byla „Akciová drožďárna a lihovar v Olomouci“ sloučena s „Rolnickým lihovarem a drožďárnou v Litovli“ a veškerá výroba droždí byla převedena do Olomouce. V drožďárně byly za řadu let provozu vyřešeny mnohé problémy technicko-výrobního rázu, takže drožďárna získala v drožďárenském světě prvotřídní pověst a uznání. Její techničtí pracovníci byli jako konzultanti povoláváni do ciziny, jejich služeb bylo využíváno v Německu, Francii, Maďarsku, Itálii atd., nebo naopak, téměř každoročně do olomoucké drožďárny přijížděli odborníci z ciziny na praxi. V důsledku událostí roku 1939 však rezignovala na své funkce většina členů správní a dozorčí rady a drožďárna se dostala pod německou správu.

V r. 1945 byly obě drožďárny v Hejčíně i Pavlovičkách znárodněny a byly včleněny do národního podniku „Hanácké závody lihovarské a drožďařské“, ty pak byly po pěti letech přejmenovány na n.p. „Hanácké lihovary a drožďárny“. V rámci krajské reorganizace v roce 1960 byl vytvořen národní podnik pod názvem „Severomoravské lihovary a konzervárny“, který od roku 1966 nesl název „SELIKO n.p. Olomouc“. Politická situace po roce 1945 nepřála rozvoji potravinářského průmyslu, takže výroba droždí v obou drožďárnách technicky i technologicky zaostávala. První nová drožďárna v Československu byla postavena až v roce 1976, a to právě v Olomouci - Hodolanech, s roční kapacitou 8.000 tun lisovaného droždí. V témže roce byla ukončena výroba droždí v obou olomouckých drožďárnách v Hejčíně i v Pavlovičkách.

V listopadu 1989 došlo v Československu opět ke změně politických poměrů a postupně byla zahájena privatizace státních podniků. V roce 1992 vznikla státní akciová společnost SELIKO, jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem byl Fond národního majetku České republiky a společnost byla zařazena do tzv. „velké privatizace“. Začátkem roku 1999 byla z akciové společnosti SELIKO vyčleněna jako samostatná akciová společnost drožďárna s novým názvem „Česká drožďárenská společnost“. Následně odkoupil 100 % podíl akcií největší světový výrobce droždí, francouzská společnost Lesaffre. S novým majitelem nastala nová etapa rozvoje drožďárny. V praxi se uplatňovaly nejmodernější poznatky technologie výroby droždí, rozšířila se kontrolní činnost průběhu výroby i hotového výrobku a od října 2000 bylo otevřeno studijní a poradenské pekařské centrum, tzv. Baking centrum. Původně výrobní závod se v roce 2005 transformoval na obchodní společnost a začátkem roku 2006 se přejmenoval na současný název společnosti - Lesaffre Česko, a.s.

Díky skupině Lesaffre, která disponuje nejmodernějším know-how v oblasti výroby droždí a pekařských surovin, může společnost Lesaffre Česko neustále nabízet svým zákazníkům ty nejkvalitnější výrobky a technologické novinky, na které jsou aplikovány přísné hygienické a jakostní normy, které mají jediný cíl: kvalitní a zdravotně nezávadný výrobek pro konečného spotřebitele.