O firmě 

Dětské centrum 1990 Topolany

Tlač - + Poslať priateľovi

Od roku 2006 aktivně spolupracujeme s nestátní neziskovou organizací Dětské centrum 1990, která provozuje v Topolanech nedaleko Olomouce zařízení určené handicapovaným dětem a mládeži postižené tělesnými a mentálními vadami. Hlavním posláním organizace je, aby se postižení klienti integrovali do společnosti a rozvíjeli své individuální schopnosti a komunikaci. To jim umožňují aktivity provozované v chráněných dílnách, kterým se věnují pod vedením specializovaných pedagogů. Handicapované děti a mládež se zde učí vyrábět, sušit, vypalovat a glazovat keramiku. V textilní dílně malují na hedvábí, textil nebo vyrábějí novoročenky a blahopřání za použití rozmanitých výtvarných technik. Práce v těchto dílnách zvyšuje rozvoj jejich smyslových a rozumových schopností, sebeobsluhy, sebevědomí, a tím posiluje i pocit jejich užitečnosti. Zakoupením kostiček droždí Noli se mohou i naši zákazníci nepřímo podílet na provozu a rozvoji tohoto dětského centra.

 

Více informací o Dětském centru 1990 najdete na www.dc90.cz