Pekaři a cukráři 

Novinky

Tlač - + Poslať priateľovi

Droždí a melasa
Melasa, důležitá surovina pro výrobu droždí, by se neměla používat k výrobě vyspělých biopaliv!
Melasa je vedlejší produkt při výrobě cukru a slouží v potravinářském průmyslu ke kultivování kvasinek různých kmenů. Melasu jako nepostradatelnou surovinu při výrobě droždí, piva, vína, krmiva pro zvířata a mnoha dalších produktů zpracovává okolo 3 100 zaměstnanců ve 23 členských zemích. K výrobě 1 t kvasinek pro obchodní účely je zapotřebí 1,5 t melasy. EU již nyní čelí nedostatku melasy a jakékoli další snížení na trhu s melasou by mělo drastické důsledky pro výrobu kvasinek a tedy i droždí v Evropě. Může k tomu však dojít, pokud EU přidá melasu na seznam materiálů používaných při výrobě vyspělých biopaliv.

 • Směrnice EU o biopalivech (2015/1513) vytvořila novou kategorii biopaliv, tzv. vyspělá biopaliva, která se vyrábějí ze zbytků. Nový návrh Komise směrnice RED II (Postup 2016/0382(COD)) přidal melasu na seznam materiálů používaných při výrobě vyspělých biopaliv (Příloha IX, část B), ačkoliv v něm v minulosti nebyla.
   
 • Evropský kvasinkový průmysl proti tomuto kroku silně protestuje, protože směrnice EU o biopalivech (2015/1513) jasně stanovuje, že vyspělá biopaliva se vyrábí ze zbytků.
   
 •  Melasa je však běžným vedlejším produktem výrobu cukru, kterého se výrobci cukru nikdy nezbavují. Proto ji podle kritérií směrnice o odpadech (Směrnice 2008/98/ES) za žádných okolností nelze považovat za „zbytek“. Melasa by se měla primárně používat k výrobě potravin a krmiv.
   
 • V Evropě konzumuje výrobky obsahující kvasinky až 475 milionů obyvatel každý den, proto je kvasinkový průmysl EU jedním z nejdůležitějších sektorů evropského hospodářství. Kvasinkový průmysl EU představuje oběhové hospodářství a členové organizace COFALEC aktivně využívají vyspělé technologie, aby dále zlepšili udržitelnost tohoto odvětví. Nicméně hrozí, že regulace EU pro tento sektor představuje existenciální hrozbu.
   
 • Pokud bude melasa uvedena jako surovina pro výrobu vyspělých biopaliv, nárůst využití melasy v této oblasti sníží její podíl dostupný pro už tak napjatý trh výroby potravin a krmiv a tím i pro produkci kvasinek. Vzhledem k tomu, že by došlo ke zvýšení ceny melasy, tato směrnice ve své současné podobě ohrožuje zásobování kvasinkového průmyslu touto klíčovou surovinou. Budoucnost kvasinkového průmyslu EU může být ohrožena.

Pro více informací kontaktujte:

Aurora Bescond, generální tajemnice, COFALEC
+33 6 70 58 08 81 nebo bescond@cofalec.com

Organizace COFALEC:
Konfederace evropských producentů kvasinek (COFALEC) zastupuje zájmy kvasinkového průmyslu v EU. Naším cílem je zajistit, aby politiky EU podporovaly konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj našeho odvětví.

Více informací naleznete na www.cofalec.com a www.molassesforfood.eu

 

drozdi-a-melasa.pdf [ 227.73 KB ]


Dátum: 06.10.2017

« zpět na seznam článků