Pekaři a cukráři 

Novinky

Tlač - + Poslať priateľovi

Soutěž "BONVITAL"
prodloužena do 31. května 2014
SOUTĚŽ PRODLOUŽENA!   VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY ODMĚŇUJEME I V ROCE 2014!

 

SEZNAM VÝHERCŮ

 

Jana Nováková, Nedašov (26.9.2013)

Alena Sedlářová, Luhačovice (15.10.2013)

Marie Kloudová, Jaroměřice nad Rokytnou (18.10.2013)

Petra Plucharová, Frýdlant nad Ostravicí (22.10.2013)

Radim Otawa, Frýdlant nad Ostravicí (22.10.2013)

Ivana Horsinková, Frýdek-Místek (24.10.2013)

Lenka Haladejová, Frýdek-Místek (24.10.2013)

Jaroslava Kmošťáková, Frýdlant nad Ostravicí (31.10.2013)

Kateřina Chrobáková, Frýdek-Místek (7.11.2013)

Svatava Janečková, Čeladná (7.11.2013)

Lenka Divišová, Třebíč (15.11.2013)

Milada Hlavová, Valašské Meziříčí (18.11.2013)

Martin Toman, Třebíč (18.11.2013)

Martina Valuchová, Valašské Meziříčí (27.11.2013)

Pavlína Chytilová, Zlín (4.12.2013)

Hana Nevěčná, Mladoňovice (4.12.2013)

Tomáš Klouda, Mladoňovice (6.12.2013)

Marie Kafková, Jaroměřice nad Rokytnou (6.12.2013)

Milada Jemelíková, Podhradní Lhota (11.12.2013)

Marta Vránová, Střílky (18.12.2013)

Miluše Javůrková, Třebíč (30.12.2013)

Petra Linková, Mladá Boleslav (5.2.2014)

Anna Prstková, Nový Jičín (26.2.2014)

Bohumila Nedělová, Láskov (Mladá Boleslav) (26.2.2014)

Marie Vojtíšková, Mnichovo Hradiště (21.3.2014)

Marcela Lišková, Frenštát pod Radhoštěm (9.4.2014)

Hana Formáčková, Malobratřice (11.4.2014)

Ivana Karaskova, Dolní Bousov (11.4.2014)

Jaroslava Folprechtová,  Malobratřice (11.4.2014)

Lucie Sedmihradská, Malobratřice (23.4.2014)

Romana Procházková, Studnice (12.5.2014)

Eva Jandásková, Příložany (14.5.2014)

Alena Cahová, Třebíč (23.5.2014)

Jaroslava Marková, Výčapy (Třebíč) (28.5.2014)

Ladislav Ondryáš, Frenštát pod Radhoštěm (30.5.2014)

Anna Ondryášová, Frenštát pod Radhoštěm (30.5.2014)

Michaela Lišková, Frenštát pod Radhoštěm (30.5.2014)

 


 

 

Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže BONVITAL platná pro území České republiky
(dále také „soutěž")

1. Pořadatel

Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost  Lesaffre Česko, a.s., se sídlem Hodolanská 413/32, 772 00 Olomouc, IČ: 25827529.

2. Místo a termín trvání soutěže

Soutěž probíhá  na území České republiky  v období od  16. září  2013 do 31. prosince 2013 nebo do vyčerpání zásob.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s kontaktní adresou na území České republiky (dále také „účastník"). Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení alespoň tří chlebů BONVITAL označeného originální páskou a zaslání minimálně 3 pásek v obálce s označením „SOUTĚŽ BONVITAL“ na adresu:

 

Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 413/32, 772 00 Olomouc.

 

Originální páska BonVital

 

Na zadní stranu jedné z pásek zaslaných do soutěže je účastník povinen napsat čitelně hůlkovým písmem své jméno, kontaktní e-mail  a adresu. V případě, že kontaktní údaje na zadní straně pásky nebudou čitelné nebo kompletní, bude páska ze soutěže vyřazena.

 

Prvních 500 účastníků, kteří  zašlou  v období od 16. září 2013 do  31. prosince 2013 na adresu Lesaffre Česko, a.s.,  Hodolanská 413/32, 772 00  Olomouc obálku s označením „SOUTĚŽ BONVITAL“ obsahující 3 a více originálních pásek, získá designovou nákupní tašku značky Ecozz. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo webových stránek www.lesaffre.cz.

5. Výhra

Výhrou v soutěži jsou designové nákupní tašky značky Ecozz.

 

Celkem se soutěží o 500 tašek.

 

Výhry budou distribuovány nejpozději do 15 dnů po  doručení obálky obsahující 3 a více pásek, a to na adresu uvedenou na zadní straně pásky.

 

Maximální množství výhry na jednoho účastníka soutěže je 1ks.

 

V případě vyčerpání výher je pořadatel povinen tuto skutečnost oznámit na webových stránkách www.lesaffre.cz. a soutěž ukončit.

6. Další podmínky

6.1 Výhry budou distribuovány poštou. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, poštou poškozené nebo ztracené zásilky s výhrou. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry či oznámení o výhře v případě změny adresy či e-mailu soutěžícího nebo jejich nesprávného uvedení soutěžícím při přihlášení do soutěže.

 

6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

 

6.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.

 

6.4 Vyloučen ze soutěže bude dále každý účastník, který na pásce uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

 

6.5 Reklamovat závady na výhře není možné.

 

6.6 Účastí v soutěži, konkrétně  zasláním soutěžních pásek s uvedením kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 

6.7 Zasláním soutěžních pásek zároveň účastník soutěže:

  • vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených  v jakémkoli  podání adresovaném a doručeném pořadateli (zejména  jméno, příjmení, adresabydliště,  e-mail).  Účastník  soutěže  uděluje tento souhlas  za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a pro zaslání výhry, a to po dobu trvání soutěže, tj. maximálně do 31. 12. 2013;
  • bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že veškeré poskytnuté údaje účastníka  bude zpracovávat sám pořadatel  a  je srozuměn s tím,  že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné;
  • bere na vědomí,  že  osobní údaje účastníka nebudou zpřístupněny žádným jiným osobám  než pořadateli, s výjimkou zveřejnění jmen výherců jak uvedeno níže;
  • bere  na vědomí, že je oprávněn využít práv  (zejména práva přístupu k osobním údajům a práva na opravu osobních údajů či na jejich likvidaci) daných mu ustanovením § 21 zákona  o ochraně osobních údajů, zjistí-li nebo domnívá-li se, že zpracování jeho osobních údajů poskytnutých pořadateli je v rozporu  s ochranou soukromého a osobního životaúčastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem.


6.8 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Petra Veselá, Olomouc) na  internetových stránkách www.lesaffre.cz.  v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

 

6.9  Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.lesaffre.cz..

 

6.10 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.lesaffre.cz..

 

6.11 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel

 

Pravidla spotřebitelské soutěže Bonvital.pdf [ 107.84 KB ]

________________________________________________________________________________

 


Dátum: 30.05.2014

« zpět na seznam článků