Společnost Lesaffre Česko bere bezpečnost práce vážně. Před zahájením výroby v novém výrobním závodě probíhá teoretické i praktické ověřování bezpečnosti na pracovišti. Všichni zaměstnanci jsou školeni o správných postupech a chování během práce i při mimořádných situacích. ...

Stavba nové výrobní a skladovací budovy ve Staré Boleslavi je prakticky dokončena. Výroba směsí a přípravků pro tuzemské i zahraniční zákazníky bude spuštěna na podzim 2019 po přestěhování a modernizaci výrobních linek. Tento krok nám umožní dosáhnout vyšší úrovně certifikace kvality....

Každoroční školení a seznámení zaměstnanců Lesaffre Česko s novinkami a vývojem ve firmě jsme letos pojali v tak trochu jiném - sportovním - duchu a rozhodli se pro kola a rafty. Litovelské Pomoraví u Olomouce je pro tyto aktivity jako stvořené. Společné zážitky i utrpení...

Lesaffre otevírá ve Vídni nové pekařské centrum Baking Center™ 100% zaměřené na průmyslové pekárny. Je strategicky umístěno v srdci Evropy a jeho hlavním posláním je technologická pomoc a poradenství průmyslovým pekárnám při vývoji nových pekařských výrobků a výrobních postupů. ...

V pátek 21. 12. 2018 jsme na vánočních trzích v Olomouci v charitativním stánku Dobré místo pro život prodávali vlastnoručně upletené vánočky a uválené tyčinky. Nechyběla ani drožďová pomazánka a vynikající punč. Celý výtěžek z prodeje jsme věnovali neziskové organizaci ...