Kontistabil A

Kontistabil A

Zlepšující přípravek pro výrobu žitno-pšeničného a pšenično-žitného chleba s velkým efektem prodloužení trvanlivosti.

Přednosti:

  • významně zvyšuje výtěžnost těsta
  • poskytuje těsto se sníženou lepivostí, které je snáze zpracovatelné při mechanizované výrobě
  • výrazně zvyšuje stabilitu těsta během kynutí
  • příznivě ovlivňuje průběh procesu pečení
  • výrazně zvyšuje pórovitost střídky a tím i celkový objem výrobků
  • výrazně prodlužuje vláčnost a trvanlivost hotových výrobků

   Dávkování: 1 % na hmotnost mouky

  Balení: 20 kg / ks

   Doba trvanlivosti: 6 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek