Lesaffre slaví – dáváme život těstu už 170 let

 Lesaffre slaví – dáváme život těstu už 170 let

Lesaffre slaví – dáváme život těstu už 170 let

Společnost Lesaffre je už 170 let klíčovým světovým hráčem v oblasti fermentace, má obrat 2,7 miliardy eur a působí na všech kontinentech. Zaměstnává 11 000 zaměstnanců a více než 90 národností. Je to živý organismus, jehož minulost je stejně důležitá jako jeho budoucnost.

Na základě svých dlouholetých zkušeností hledáme společně s našimi zákazníky, partnery a výzkumnými pracovníky odpovědi na současné výzvy a potřeby v oblasti potravin, zdraví a respektu k životnímu prostředí. Každý den díky tomu zkoumáme a odhalujeme nekonečný potenciál mikroorganismů a kvasinek.

Těchto 170 let představuje milník, kdy můžeme my všichni – zaměstnanci i partneři – oslavit úspěchy  minulosti a těšit se na roky budoucnosti. Tato budoucnost bude postavena na třech základních pilířích: našich úspěších, našich závazcích vůči planetě a samozřejmě na všech zaměstnancích skupiny Lesaffre. Naším cílem je růst, zůstat věrni vizi našich zakladatelů a z generace na generaci předávat vše, co jsme se za ty roky naučili, abychom mohli společně naplnit naše poslání: Pracovat společně pro lepší výživu a ochranu planety.