Safety First aneb Bezpečnost na prvním místě

Safety First aneb Bezpečnost na prvním místě

Společnost Lesaffre Česko bere bezpečnost práce vážně. Před zahájením výroby v novém výrobním závodě ve Staré Boleslavi probíhá teoretické i praktické ověřování bezpečnosti na pracovišti. Všichni zaměstnanci jsou školeni o správných postupech a chování během práce i při mimořádných situacích. Nemalé prostředky jsme vynaložili na technická opatření ve všech prostorách závodu. Spolupracujeme s renomovanými firmami v oblasti bezpečnosti práce (CIVOP, STOMMPY a další).